FAG BEARING PRICE LIST 2020

NOVEMBER 02, 2022

 

FAG BEARING PRICE LIST 2020
Franke66168L€130.73
Franke68655A€157.23
Franke66169L€176.92
Franke77266B€183.68
Franke66170L€112.47
Franke68548A€18.17
Franke73105L€71.94
Franke77266A€60.76
Franke73106L€83.05
Franke74126A€155.22
Franke73107L€107.96
Franke68745A€139.17
Franke73111L€116.09
Franke68657A€95.94
Franke73112L€17.84
Franke77268B€190.72
Franke73113L€118.73
Franke68550A€193.46
Franke73117L€132.87
Franke77268A€30.21
Franke73118L€70.23
Franke74128A€77.70
Franke73119L€37.68
Franke68747A€94.59
Franke73123L€147.23
Franke68659A€165.26
Franke73124L€42.51
Franke77270B€89.78
Franke73125L€122.91
Franke68552A€145.68
Franke73129L€153.67
Franke77270A€84.34
Franke73130L€82.37
Franke74130A€163.06
Franke73131L€51.96
Franke68749A€56.59
Franke73135L€40.66
Franke68661A€60.37
Franke73136L€70.76
Franke77272B€195.08
Franke73137L€1.79
Franke68554A€70.21
Franke66171L€63.78
Franke77272A€199.91
Franke66172L€141.71
Franke74132A€122.46
Franke66173L€79.02
Franke68751A€163.79
Franke66174L€82.62
Franke68663A€174.65
Franke66175L€117.14
Franke77274B€51.78
Franke66176L€162.55
Franke68556A€33.15
Franke66177L€64.13
Franke77274A€48.32
Franke66178L€187.58
Franke74134A€107.24
Franke66179L€75.52
Franke68753A€33.07
Franke66180L€49.77
Franke68665A€108.63
Franke66181L€160.34
Franke77276B€88.20
Franke66182L€194.30
Franke68558A€172.55
Franke66183L€90.11
Franke77276A€68.25
Franke66184L€134.49
Franke74136A€82.98
Franke66185L€127.64
Franke68755A€61.56
Franke66192L€47.83
Franke68667A€163.60
Franke66193L€72.97
Franke77278B€136.60
Franke66194L€150.21
Franke68560A€48.54
Franke66198L€112.67
Franke77278A€149.52
Franke66199L€195.60
Franke74138A€17.41
Franke66200L€144.42
Franke68757A€135.38
Franke66386L€184.08
Franke68669A€74.55
Franke66387L€146.66
Franke77280B€25.95
Franke66388L€101.93
Franke68562A€113.86
Franke66389L€182.23
Franke77280A€94.65
Franke66390L€91.70
Franke74140A€40.01
Franke66391L€76.94
Franke68759A€109.35
Franke66392L€110.62
Franke68671A€155.26
Franke66393L€10.44
Franke77282B€130.96
Franke66394L€106.01
Franke68564A€104.25
Franke66395L€137.64
Franke77282A€43.18
Franke66396L€116.77
Franke74142A€10.48
Franke66397L€4.51
Franke68761A€29.46
Franke66398L€45.33
Franke68673A€97.60
Franke66399L€57.02
Franke77284B€192.82
Franke68470A€130.72
Franke68566A€19.69
Franke68472A€36.73
Franke77284A€132.70
Franke68474A€151.17
Franke74144A€192.43
Franke68310B€165.17
Franke68763A€125.39
Franke68310A€190.67
Franke68675A€177.96
Franke68460A€38.02
Franke77286B€87.41
Franke68949A€74.91
Franke68568A€3.64
Franke68476A€188.96
Franke77286A€95.58
Franke68478A€140.56
Franke74146A€56.87
Franke68314B€62.93
Franke68765A€116.05
Franke68314A€24.53
Franke68677A€100.93
Franke68464A€142.11
Franke77288B€68.65
Franke68950A€158.22
Franke68570A€125.97
Franke68480A€50.05
Franke77288A€78.61
Franke68482A€194.39
Franke74148A€53.90
Franke68318B€74.73
Franke68767A€98.06
Franke68318A€61.76
Franke68679A€187.60
Franke68468A€142.51
Franke77290B€134.82
Franke68951A€10.16
Franke68572A€153.75
Franke68484A€57.09
Franke77290A€83.06
Franke71033A€64.03
Franke74150A€10.56
Franke77202B€18.43
Franke68769A€36.05
Franke77202A€168.43
Franke68680A€193.20
Franke74062A€35.45
Franke68573A€53.47
Franke68952A€45.19
Franke68771A€18.92
Franke71037A€142.75
Franke68681A€150.75
Franke71041A€184.51
Franke68773A€102.19
Franke77206B€122.92
Franke68682A€54.92
Franke77206A€191.31
Franke77293B€98.04
Franke74066A€151.66
Franke68575A€21.58
Franke68953A€22.06
Franke77293A€159.28
Franke71045A€104.05
Franke74153A€152.73
Franke71049A€51.84
Franke68775A€133.96
Franke77210B€120.41
Franke68683A€144.51
Franke68502A€185.22
Franke68777A€144.53
Franke77210A€30.98
Franke68684A€92.10
Franke74070A€60.94
Franke77295B€29.05
Franke68954A€123.24
Franke68577A€128.71
Franke71053A€62.43
Franke77295A€200.82
Franke68504A€98.75
Franke74155A€113.73
Franke71057A€121.22
Franke68779A€141.20
Franke68603A€128.41
Franke68781A€145.56
Franke77214B€129.43
Franke68689A€19.79
Franke68506A€84.54
Franke77300B€179.71
Franke77214A€99.03
Franke68582A€155.10
Franke74074A€57.41
Franke77300A€165.58
Franke68955A€169.81
Franke74160A€83.32
Franke71061A€116.97
Franke68783A€14.18
Franke68605A€40.76
Franke68785A€78.83
Franke68508A€38.10
Franke68694A€80.83
Franke68487A€109.48
Franke77305B€125.96
Franke68607A€8.51
Franke68587A€137.52
Franke77218B€111.45
Franke77305A€126.83
Franke68510A€173.44
Franke74165A€85.70
Franke77218A€54.83
Franke68787A€7.84
Franke74078A€163.09
Franke68789A€6.01
Franke68956A€174.41
Franke68699A€170.05
Franke68489A€104.24
Franke77310B€178.06
Franke68609A€148.50
Franke68592A€5.77
Franke68512A€5.70
Franke77310A€60.57
Franke68491A€32.92
Franke74170A€82.02
Franke68611A€76.83
Franke68791A€146.64
Franke77222B€134.76
Franke68793A€99.47
Franke68514A€172.52
Franke68704A€99.72
Franke77222A€188.33
Franke77315B€156.45
Franke74082A€118.66
Franke68597A€104.32
Franke68957A€35.54
Franke77315A€19.19
Franke68493A€50.39
Franke74175A€155.40
Franke68613A€64.17
Franke68795A€87.69
Franke68516A€2.15
Franke68797A€69.67
Franke68495A€185.83
Franke68709A€32.78
Franke68615A€72.64
Franke77320B€102.29
Franke77226B€198.28
Franke68602A€150.57
Franke68518A€191.26
Franke77320A€179.12
Franke77226A€162.98
Franke74180A€65.05
Franke74086A€76.09
Franke68799A€93.69
Franke68958A€55.89
Franke68801A€78.28
Franke68497A€11.72
Franke68803A€192.97
Franke68617A€113.11
Franke68805A€151.91
Franke68520A€153.26
Franke68807A€43.75
Franke68499A€110.95
IMO11-16 0100/1-081€66.49
Franke68619A€45.21
IMO10-16 0200/0-0801€125.03
Franke77230B€41.94
IMO11-16 0200/1-0811€18.58
Franke67503A€8.55
IMO10-20 0311/0-32002€55.30
Franke77230A€90.66
IMO91-20 0311/1-37102€118.49
Franke74090A€78.54
IMO90-20 0311/0-37002€95.95
Franke68959A€133.22
IMO92-20 0311/1-37202€175.42
Franke68501A€98.08
IMO12-20 0311/1-32202€36.03
Franke68621A€9.50
IMO10-16 0300/0-0802€107.26
Franke77232B€145.15
IMO11-16 0300/1-0812€60.92
Franke67505A€21.38
IMO91-20 0413/1-37112€102.13
Franke77232A€188.78
IMO90-20 0413/0-37012€89.38
Franke74092A€89.03
IMO12-25 0455/1-0421€177.83
Franke68960A€116.35
IMO11-20 0413/1-32112€157.24
Franke68711A€117.65
IMO10-20 0413/0-32012€134.07
Franke68623A€148.84
IMO92-20 0413/1-37212€22.77
Franke77234B€71.64
IMO12-20 0413/1-32212€9.07
Franke67507A€160.34
IMO10-16 0400/0-0803€1.89
Franke77234A€146.51
IMO11-16 0400/1-0813€8.66
Franke74094A€59.48
IMO10-25 0455/0-0401€10.73
Franke68961A€103.92
IMO11-25 0455/1-0411€114.09
Franke68713A€57.35
IMO12-25 0555/1-0422€67.86
Franke68625A€2.00
IMO11-20 0541/1-32122€188.74
Franke77236B€171.04
IMO10-20 0541/0-32022€105.20
Franke67509A€139.56
IMO91-20 0541/1-37122€57.48
Franke77236A€183.28
IMO90-20 0541/0-37022€78.63
Franke74096A€160.42
IMO10-16 0500/0-0804€61.09
Franke68962A€182.34
IMO11-16 0500/1-0814€167.41
Franke68715A€56.39
IMO92-20 0541/1-37222€103.56
Franke68627A€151.84
IMO12-20 0541/1-32222€86.76
Franke77238B€170.36
IMO10-25 0555/0-0402€102.70
Franke67511A€84.03
IMO11-25 0555/1-0412€182.10
Franke77238A€121.18
IMO12-25 0655/1-0423€120.51
Franke74098A€95.98
IMO11-20 0641/1-32132€30.27
Franke68963A€83.44
IMO10-20 0641/0-32032€74.31
Franke68717A€160.19
IMO91-20 0641/1-37132€148.07
Franke68629A€120.24
IMO90-20 0641/0-37032€127.34
Franke77240B€19.05
IMO92-20 0641/1-37232€23.94
Franke68522A€86.61
IMO12-20 0641/1-32232€129.84
Franke69704L€130.54
Franke77240A€190.24
IMO10-25 0655/0-0403€148.54
Franke69705L€152.21
Franke74100A€106.90
IMO11-25 0655/1-0413€97.93
Franke69709L€71.85
Franke68964A€52.15
IMO12-25 0755/1-0424€10.99
Franke69710L€45.64
Franke68719A€48.85
IMO91-20 0741/1-37142€199.33
Franke69711L€183.10
Franke68631A€55.34
IMO90-20 0741/0-37042€145.91
Franke73003L€37.37
Franke77242B€93.13
IMO11-20 0741/1-32142€124.19
Franke73004L€136.37
Franke68524A€83.20
IMO10-20 0741/0-32042€58.89
Franke73005L€30.63
Franke77242A€150.40
IMO92-20 0741/1-37242€158.79
Franke73009L€79.01
Franke74102A€88.63
IMO12-20 0741/1-32242€174.43
Franke73010L€194.77
Franke68965A€108.23
IMO10-25 0755/0-0404€24.26
Franke73015L€31.30
Franke68721A€127.61
IMO11-25 0755/1-0414€88.25
Franke73016L€163.11
Franke68633A€126.22
IMO12-25 0855/1-0321€64.91
Franke73017L€24.46
Franke77244B€111.86
IMO11-20 0841/1-32152€174.34
Franke73021L€132.26
Franke68526A€71.09
IMO10-20 0841/0-32052€179.21
Franke73022L€107.85
Franke77244A€200.07
IMO91-20 0841/1-37152€20.11
Franke73023L€67.24
Franke74104A€85.96
IMO90-20 0841/0-37052€173.85
Franke73027L€43.67
Franke68966A€194.84
IMO92-20 0841/1-37252€181.28
Franke73028L€152.02
Franke68723A€151.30
IMO12-20 0841/1-32252€178.61
Franke73029L€131.54
Franke68635A€176.00
IMO10-25 0855/0-0301€130.77
Franke73033L€46.18
Franke77246B€127.22
IMO11-25 0855/1-0311€51.73
Franke73034L€69.58
Franke68528A€197.76
IMO12-25 0955/1-0322€110.84
Franke73035L€125.76
Franke77246A€105.59
IMO11-20 0941/1-32162€121.42
Franke73039L€176.35
Franke74106A€91.63
IMO10-20 0941/0-32062€134.34
Franke73040L€50.31
Franke68967A€179.12
IMO91-20 0941/1-37162€66.53
Franke73041L€181.55
Franke68725A€145.53
IMO90-20 0941/0-37062€156.97
Franke73045L€55.12
Franke68637A€112.25
IMO92-20 0941/1-37262€178.10
Franke73046L€20.50
Franke77248B€173.62
IMO12-20 0941/1-32262€20.46
Franke73047L€10.97
Franke68530A€165.50
IMO10-25 0955/0-0302€122.49
Franke73051L€169.85
Franke77248A€162.73
IMO11-25 0955/1-0312€197.13
Franke73052L€56.88
Franke74108A€138.99
IMO12-25 1055/1-0323€86.46
Franke73053L€195.69
Franke68968A€118.52
IMO10-25 1055/0-0303€190.47
Franke73057L€127.04
Franke68727A€197.49
IMO11-25 1055/1-0313€134.07
Franke73058L€193.71
Franke68639A€11.78
IMO91-20 1091/1-37172€44.65
Franke73059L€56.06
Franke77250B€103.08
IMO90-20 1091/0-37072€161.49
Franke73063L€45.07
Franke68532A€78.91
IMO11-20 1091/1-32172€15.81
Franke73064L€77.04
Franke77250A€103.97
Franke73065L€115.46
Franke74110A€89.20
Franke73069L€102.42
Franke68969A€141.17
Franke73070L€101.66
Franke68729A€179.55
Franke73071L€92.11
Franke68641A€43.73
Franke73075L€36.72
Franke77252B€166.97
Franke73076L€45.05
Franke68534A€11.60
Franke73077L€194.12
Franke77252A€85.34
Franke73081L€35.93
Franke74112A€64.74
Franke73082L€80.76
Franke68731A€191.90
Franke73087L€38.65
Franke68643A€17.68
Franke73088L€66.97
Franke77254B€49.78
Franke73089L€17.45
Franke68536A€105.26
Franke73093L€36.35
Franke77254A€48.39
Franke73094L€81.29
Franke74114A€2.36
Franke73095L€84.43
Franke68733A€143.59
Franke73099L€74.03
Franke68645A€68.76
Franke73100L€159.28
Franke77256B€135.97
Franke73101L€190.75
Franke68538A€134.27
Franke66141L€146.90
Franke77256A€13.81
Franke66142L€72.58
Franke74116A€15.53
Franke66143L€187.30
Franke68735A€187.33
Franke66144L€120.94
Franke68647A€142.01
Franke66145L€76.41
Franke77258B€122.74
Franke66146L€91.94
Franke68540A€104.24
Franke66147L€47.18
Franke77258A€45.18
Franke66148L€189.88
Franke74118A€92.66
Franke66149L€159.51
Franke68737A€96.15
Franke66150L€21.55
Franke68649A€138.03
Franke66151L€173.62
Franke77260B€75.46
Franke66152L€113.07
Franke68542A€96.94
Franke66153L€100.08
Franke77260A€139.95
Franke66154L€7.20
Franke74120A€39.26
Franke66155L€80.41
Franke68739A€90.33
Franke66156L€61.90
Franke68651A€2.09
Franke66157L€85.48
Franke77262B€50.52
Franke66158L€8.93
Franke68544A€113.89
Franke66159L€111.93
Franke77262A€72.11
Franke66160L€3.83
Franke74122A€12.51
Franke66161L€185.75
Franke68741A€93.95
6206€192.65
2RS€45.35
Nachi368/362A€15.66
Timken367/362€139.37
Timken390A/394D+X1s-395€115.69
koyo18590/18520€94.99
608€37.71
r188€105.22
Nachi6204€130.08
koyo30205€25.19
SKF30205€4.47
Nachi30204€63.02
6206€64.37
6200€109.23
6200€25.00
6206€39.08
6200€132.41
6205€87.73
6206€17.12
6005€22.65
6200€165.57
6206€132.00
6200€59.17
6704€46.93
NUKR90€52.34
NUKR35€27.27
NUKRE47€166.44
NUKR35€61.14
NUKR80€164.84
NUKR80€77.94
NUKR62€170.57
NUKR40€5.50
NUKR40€198.45
SKFGe100es€48.07
koyo6303€117.34
koyo6305-2RS€147.40
Nachi6208€185.38
SKF6309€83.21
Nachi6305€113.64
koyo6301-2RS€30.82
SKF6305€199.28
koyo6312€20.81
koyo6203€146.39
SKF6300€193.54
SKF6303-2RS/C3€49.34
koyo6803€98.08
6803€185.50
6800€119.91
6803€194.83
6803€197.54
6803€36.71
6803€192.09
6803€21.37
6803€62.66

 

Maximum Retail Price List FAG India Industrial ... - BTC bearing

Maximum Retail Price List. FAG India Industrial Bearings. Description. MRP ₹. Description. MRP ₹. 16005-W61B. 175.00. 22207-E1-XL-K. 3,616.00.

FAG Bearing Price List - Shopelect

Thinnest, Thinner, Thin, MediumThin, Medium, MediumStrong, Strong, Stronger, Strongest. Straight, Dotted, Dashed, Dotted & Dashed.

FAG Imported Industrial Bearings

Apr 1, 2018 — FAG Imported Industrial Bearings (Effect e from 1st April, 2018 ). Maximum Retail Price List. 3202-BD-XL-2HRS. 3312-2RS. 3312-B-2RSR-TVH.

Maximum Retail Price List FAG Imported Bearings

Maximum Retail Price List. FAG Imported Bearings. Description. MRP ₹. Description. MRP ₹. 108-TVH. 1,185.00. 1212-TVH-C3. 3,048.00. 108-TVH-C3. 1,185.00.

Part No. List Price January 2020 - Midland Bearings

List Price January 2020. 108-TVH. £82.44. 108-TVH-C3. £82.44. 11204-TVH. £193.82. 11205-TVH. £211.81. 11206-TVH. £242.66. 11207-TVH. £304.35. 11208-TVH.